Login
  • Username:

    Password:
  • Remember my login on this computer
  • Register

Main Page

Chào mừng đến với Trang thông tin nội bộ của HAPACO!

Xí nghiệp Quản lý khai thác hầm Hải Vân (HAPACO) được Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác hầm đường bộHải Vân (HAMADECO) thành lập để trực tiếp quản lý, vận hành và bảo trì thường xuyên công trình hầm đường bộ Hải Vân đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông qua hầm. Với 189 cán bộ, kỹ sư và công nhân đã được Cục Đường bộ Việt Nam nay là Tổng Cục Đường bộ Việt Nam quyết định duyệt định biên cho công tác Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân tại Quyết định số 1294/QĐ – ĐBVN ngày 07/7/2008 đã không kể ngày, đêm, mưa, nắng hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho hơn hàng triệu lượt phương tiện qua hầm được an toàn. Ngoài ra để hầm đường bộ Hải Vân khai thác hiệu quả, đúng quy định pháp luật, bằng Quyết định số 2705/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 9 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quy trình Quản lý, vận hành và bảo trì hầm đường bộ Hải Vân và các phụ lục kèm theo. Quy trình và các phụ lục nhằm tăng cường quản lý nhà nước về công tác quản lý, vận hành và bảo trì hầm đường bộ Hải Vân đối với đơn vị trực tiếp quản lý, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các quy định pháp luật.